Pinoy free sex chatroom - Transkrypcja cyrylica online dating

We Francji jest używana nazwa "sinogramy" (sinogrammes - chińskie znaki). występują w nim znaki, które z reprezentowanym wyrazem łączy znaczenie (zasada semantyczna), wymowa (zasada fonetyczna), albo znaczenie i wymowa jednocześnie. Wyróżnił on sześć kategorii znaków: piktogramy, ideogramy, znaki złożone, piktofonogramy, pomyłki i zapożyczenia fonetyczne (patrz niżej).Chociaż piktogramy i ideogramy są uważane za pierwsze chronologicznie, stanowią one dziś nie więcej niż 5% znaków.Na przykład znak "człowiek" – 人, może być odczytany jako rén (mand.), yan4 (kant.), jîn, lîn, lâng (minnan), hito, jin, nin (jap.), in (kor.) albo nhân (wietn.). System nie posiada jednego, uznawanego powszechnie uporządkowania, którym cechują się alfabety (np.

Transkrypcja cyrylica online dating condimentos para el amor online dating

Chińskie pismo jest również systemem złożonym, w którym znak z reprezentowanym słowem może łączyć zasada semantyczna, fonetyczna, albo obie naraz.

Dlatego nazywanie go pismem ideograficznym lub pismem obrazkowym jest również nieporozumieniem.

W Japonii, gdzie przyjęto pismo chińskie do diametralnie różnego języka, do notowania wymowy znaków tworzono pomocnicze systemy pisma (patrz: man’yōgana), z których wyewoluowały dzisiejsze kana. Dzięki niemu mali Chińczycy uczą się wymowy nowych znaków i oswajają z alfabetem łacińskim.

W XX wieku stworzono w Chinach za przykładem Japończyków pomocniczy alfabet bopomofo. Pojawienie się Europejczyków i wynalazek alfabetu łacińskiego dostarczyły nowej metody notowania brzmienia znaków. Chińczycy zawsze przykładali wielką wagę do eleganckiego wyglądu pisma.

Ze względu na to, że liczba znaków jest teoretycznie nieograniczona, a różne słowniki zawierają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy znaków, w piśmie chińskim – w przeciwieństwie do alfabetów – nie istnieje jedna metoda uszeregowania znaków.

Współczesne słowniki chińskiego pisma są porządkowane najczęściej według zasady fonetycznej i zawierają skorowidze odwołujące się do innych zasad.

Przeważająca większość znaków ma również odrębne znaczenie jako wyraz (słowo) lub morfem.

Lekcja każdego z nich może się bardzo różnić w zależności od dialektu lub języka użytkownika, jednak jego znaczenie pozostaje na ogół niezmienne.

Ten tekst kaligrafował Liang Qichao, jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów pierwszej połowy XX wieku. Dobrze wykształceni ludzie nadal uczą się pisma tradycyjnego, które mimo reformy pełni w Ch RL funkcję reprezentacyjną i jest używane na wizytówkach, szyldach, w malarstwie i kaligrafii.

Tags: , ,