Valytojas online dating dating site headlines good ones die

rūpestingu- mas; davadningumas; teisingumas; punktuališkumas. rūpestingas; teisingas; davadningas; punktuališ- kas. ant kranto; prie kranto; ant seklumom Ashy(iiš'i), adj.

Adamantean, Adamantine (ad-a-man-ty- en, -man'tin), adj.

palinksm i nimas; pasilinksminimas; bova;nu- sibovijimas.

Linksma romantinė komedija apie nevykusius pasimatymus. Gerai žinoma žurnalistė Li turi svetainę, kurioje kiekvienas gali anonimiškai parašyti apie nesėkmingą pasimatymą.

Kitas tinklaraščių autorius randa save šiame sąraše ir kviečia Li į pasimatymą, norėdamas išsiaiškinti kieno vardas iš tiesų turėtų būti paminėtas nesėkmingų patirčių svetainėje.

tyloms su- tikti; priimti; nesipriešinti: pasi- duoti.

užmokėti (skolą, etc.); atiteisti; išteisinti; paliuosuoti. To — oneself y išsiristi iš savo užduo- ties; atlikti savo užduotį. According (ak-kord 'ing), — to, sutikmej su; anot; sulig. rokunda; atskaita; pranešimas; prie- žastis; pamatas. bandytojas: išty- rejas , susirinkti: su- sitelkti. patikrines: patvirtinąs; nepapriešinamas ; tik ras. To take — of arba To take into — , imti ant apsvarstymo; paiseti; atida at- kreipti.

Tags: , ,