Vetenskapliga tidskrifter online dating

I träfflistan kan du göra ytterligare en avgränsning till artiklar från vetenskapliga publikationer.E-böcker och tryckta böcker: Här avgränsar du din sökning till alla typer av böcker där avhandlingar och studentuppsatser ingår.

Publishers Report: 2017 in Summary As a publisher who supports DOAJ, either as a member or as a sponsor, you are part of a growing global network of publishers who have unequivocally stated a firm commitment to support open access through DOAJ’s work.

On behalf of the entire DOAJ Team and supporters of open access the world over, I would […] Read More...

av fakultetsopponent Sirkka Ahonen Vägen till den moderna familjen Johannes Daun, Fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830–1930, anm.

av fakultetsopponent Peter Olausson Vetenskapliggörandet av längdskidåkning Daniel Svensson, Scientizing performance in endurance sports, anm.

Redaktören har ordet: Rapport från en historisk bokmässa Tom Kärrlander, Underskattat eller överskattat?

En källkritisk granskning av förmögenhetstaxeringen i Sverige år 1800 (Summary: Underrated or overrated?

immaterialrätt och strategier för genomdrivande av immaterialrätt, för att stötta programdeltagare vid förfrågningar och önskemål avseende användning av immaterialrätt genom tredje man på en direktansluten marknadsplats Upplåtande av tillgång till musikvideor online via internet, publicering av elektroniska böcker och tidskrifter online (ej nedladdningsbara), elektronisk sidredigering (desktop publishing), onlinepublicering av internetjournaler med innehåll om nöjesevenemang, mode, konst, konstarter som utövas inför publik, musik, och dans, utbildning, samhällsfrågor och -intressen, politik, kultur, ekonomi, vetenskap och allmänna intresseområden of health, home, education, food, money, finance, technology, electronics, travel, automobiles, business and industry, dating and relationships, education, entertainment, hobbies and games, pets, jobs and careers, news, current events, topics of local interest, parenting, religion and spirituality, sports, fashion, style and beauty hälsa, hem, utbildning, livsmedel, pengar, finans, teknik, elektronik, resor, bilar, företag och industri, dejting och förhållanden, utbildning, underhållning, hobbyverksamhet och spel, husdjur, jobb och karriär, nyheter, aktuella händelser, ämnen av allmänt intresse, föräldraskap, religion och andlighet, sport, mode, stil och skönhet Undervisning/utbildning, tillhandahållande av handledning/instruktion, sport- och kulturaktiviteter, tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara), tillhandahållande av direktanslutna tidskrifter, nämligen, bloggar med of intellectual property rights and intellectual property enforcement policies, in order to assist program participants with inquiries and requests regarding use of intellectual property by others in an online marketplace för immateriella rättigheter och riktlinjer för hävdande av immateriella rättigheter, i avsikt att hjälpa programdeltagarna med förfrågningar och framställningar rörande användning av immaterialrättsligt skyddad egendom av andra inom en onlinemarknadsplats Education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities, providing on-line electronic publications (not downloadable), online publication of journals, namely, blogs featuring Undervisning/utbildning, tillhandahållande av handledning/instruktion, sport- och kulturaktiviteter, tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara), publicering av direktanslutna tidskrifter, nämligen, bloggar med Visar sida 1.

Hittade 92 meningar matchning fras user-defined field.

Känner du inte till tidskriftens fullständiga namn? Databaser: Skriv in ord från databasens titel eller ämnesområde. Databaser täcker ofta stora områden och sökorden behöver därför vara breda, Physics.

Du kan även se alla databaser indelade efter ämne eller typ av innehåll i databassöket.

The download statistics shown here have been collected since the launch of LUP in October 2007 and are updated every night.

Tags: , ,